MH vid Karlskoga BK 2009-05-10

 

 

Cazinos resultat =  gult

 

 

1

2

3

4

5

1a KONTAKT

Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontakt­försök.

Överdrivet kontakt­tagande, ex hoppar, gnäller, skäller.

1b KONTAKT

Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Alt provas inte i detta moment.

Följer med mot­villigt.

Följer med, men är inte enga­gerad i test­ledaren.

Följer med villigt. Engagerar sig i test­ledaren.

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.

1c KONTAKT

Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar, svarar med över­­drivet kontakt­beteende.

 

Kommentar:

 

Lite oväntat. Cazino är normalt mycket social, men idag var han inte intresserad av testledaren. Att han drar sig undan hanteringen beror på samma sak

som med Zacco (och nästan alla de andra) – att testledaren STRÄCKER sig efter hunden, eftersom han inte längre får ta tag i honom, i t ex halsbandet.

 

          

 

 

                     

 

1

2

3

4

5

2a LEK 1

Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar lång­samt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b LEK 1

Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med fram­tänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c LEK 1

Gripande och dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills test­ledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt ruskar – även under den passiva delen – tills test­­ledaren släpper.

 

Kommentar:

 

Mycket oväntat. Cazino har mycket stor kamplust och föremålsintresse och mer eller mindre sliter leksaker och pinnar ur munnen på de båda andra.

Men idag var det mycket intressantare att springa runt och lukta och kissa där tidigare hundar gjort samma sak…

 

             

 

 

 

 

1

2

3

4

5

3a FÖRFÖLJ.

Startar inte.

Startar, men avbryter.

Startar eller springer lång­samt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3a FÖRFÖLJ.

Startar inte.

Startar, men avbryter.

Startar eller springer lång­samt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b GRIPANDE

Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram.

Griper inte, nosar på före­målet.

Griper tveksamt eller med tids­fördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller före­målet i minst 3 sek.

3b GRIPANDE

Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram.

Griper inte, nosar på före­målet.

Griper tveksamt eller med tids­fördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller före­målet i minst 3 sek.

 

Kommentar:

 

Som väntat drog han iväg med hög fart, för att lite snopet stanna och nosa på den ”äckliga trasan”. Sen var han inte dum nog att göra samma sak igen.

 

           

 

 

 

 

1

2

3

4

5

4 AKTIVITET

Är ouppmärk­sam, ointres­serad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar.

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt oro under hela momentet.

 

Kommentar:

 

Som väntat lite pip och traskande runt mina fötter – MÅSTE vi stå här längre?

 

                     

 

 

 

 

1

2

3

4

5

5a AVST.LEK

Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intres­serad. Vill iväg, upprepade start­försök.

5b AVST.LEK

Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

 

 

 

Visar enstaka (1-2) hotbete­enden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hot­beteenden under momentets första del.

Visar flera hot­beteenden under momentets första och andra del.

5c AVST.LEK

Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuran­ten.

Går fram till figuranten med låg kropps­ställning och/ eller med tids­fördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5d AVST.LEK

Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

5e AVST.LEK

Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

 

Kommentar:

 

Som väntat mycket intresserad och med lite skall. Därefter inte tuff nog att ända fram och ta kontakt.

 

 

                     

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6a ÖVERRASKN.

Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undan­manöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b ÖVERRASKN.

Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hot­beteenden under längre tid.

Visar flera hot­beteenden och någon attack.

Visar hot­beteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c ÖVERRASKN.

Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d ÖVERRASKN.

Kvarstående rädsla

Ingen tempo­förändring eller undanmanöver.

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempo­växling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempo­växling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e ÖVERRASKN.

Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter­hand.

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager.

 

Kommentar:

 

När Dumpe for upp rusade han iväg som om han hade eld i baken. Jag såg ju inte vart han tog vägen, men fick höra efteråt att han rusat iväg bra långt,

men vände sen lika snabbt. Han kom fram när jag satt på huk vid ”overallen”, dock inte inom föreskriven tid.

 

          

 

 

 

 

1

2

3

4

5

7a LJUDKÄNSL.

Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undan­manöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b LJUDKÄNSL.

Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.

7c LJUDKÄNSL.

Kvarstående rädsla

Ingen tempo­förändring eller undanmanöver.

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempo­växling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempo­växling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d LJUDKÄNSL.

Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter­hand.

Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager.

 

Kommentar:

 

Mycket oväntat, eftersom han inte visat någon rädsla för ljud tidigare (påverkad av föregående moment?). Rusade iväg ett par meter, men hade sen

problem att komma fram och undersöka skramlet. Gjorde det till slut men inte inom tidsgränsen och det syntes även efter detta att han inte hade

släppt obehaget ordentligt.

 

           

 

 

 

 

1

2

3

4

5

8a SPÖKEN

Hot/agg.

Visar inga hot­beteenden.

Visar enstaka hot­beteenden.

Visar flera hot­beteenden under längre tid.

Visar flera hot­beteenden och någon attack.

Visar hot­beteenden och flera attacker.

8b SPÖKEN

Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt engagerar sig inte.

Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex halva sträckan båda spökena alt ett spöke hela sträckan.

Kontrollerar och/ eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena under hela momentet.

8c SPÖKEN

Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

 

 

 

Uppehåller sig i huvudsak fram­för eller bredvid föraren. Någon avstånds­reglering.

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt flyr.

8d SPÖKEN

Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvud­bonad. Alt går inte fram i tid.

Går fram till fig. när föraren talar med figuranten och lockar på hunden.

Går fram till figuranten när föraren står bredvid.

Går fram till figuranten när föraren gått halva avståndet.

Går fram till figuranten utan hjälp.

8e SPÖKEN

Kontakttagande med figurant i spökdräkt

Avvisar eller undviker kontakt­försök. Alt går inte fram i tid.

Accepterar kontakten från figuranten utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten.

Intensivt kontakt­tagande mot figuranten. Kan ex hoppa och gnälla.

 

Kommentar:

 

Ganska väntat. Stod framför mig och skällde till att börja med, men när spökena kom närmare så drog han sig bakom ”stora starka matte”.

Tog även här för lång tid på sig att ta kontakt med ”spökena”, även om de till slut t o m fick pussar av honom.

 

                     

 

 

 

1

2

3

4

5

9a LEK 2

Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar lång­samt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b LEK 2

Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med fram­tänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10 SKOTT

 

Visar ingen berörd­het. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men åter­går till lek/ passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd. Alt vill lämna platsen, försöker fly. Alt föraren avstår skott.

 

Kommentar:

 

Cazino ville inte alls leka och jag såg att han inte trivdes med situationen överhuvudtaget. Hade jag inte vetat att han var skottfast hade jag avstått från

skottprövningen. När han reagerade på de två första skotten avstod vi från resten. Det är bara dumt att äventyra viltspårträningen. Jag vet ju att han normalt

inte bryr sig ett dugg om skott, det blev nog bara lite för mycket för honom idag. Och efter hela äventyret var han samma goa, glada, keliga ”Zino” igen.