Tillbaka

MT vid Örebro BK 2008-10-26

 

 

Othellos resultat =  gult

 

SYFTE

1

2

3

4

5

Samarbete

Föremål/Förare

 

 

2

Leker ej/leker själv/kommer ej.

Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning /upprep uppm från förare.

Leker själv – men kommer efter upp­maning.

Leker själv – men kommer tillbaka.

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp.

Samarbete

Föremål/TL

 

 

4

Leker ej/leker själv/kommer ej.

Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning /upprep uppm från testled.

Leker själv – men kommer efter upp–maning.

Leker själv – men kommer tillbaka.

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp.

Gripa;

Ta tag 5 m

 

3

Griper ej/nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar.

Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.

Ta tag 40 m

3

 

 

 

 

 

 

Gripa;

Hålla i 5 m

 

 

3

Griper ej.

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.

Tuggar eller byter tag upprepade gånger.

Tuggar/byter tag vid något tillfälle.

Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.

Hålla i 40 m

4

 

 

 

 

 

 

Gripa;

Slita/dra 5 m

 

 

 

2

Håller ej. Alt kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen.

Håller, men drar inte emot.

Växlar mellan att hålla och dra emot.

Drar emot tills testledaren släpper.

Rycker, drar emot – även under den passiva delen – till testledaren släpper. Alt intensivt ruskande.

Slita/dra 40 m

2

 

 

 

 

 

 

Förföljande

 

 

2

Startar inte eller når inte in i banan.

Startar men avbryter.

Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända.

Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer.

Startar med hög fart – målinriktad.

Förföljande

Gripande

3

Nonchalerar före–målet. Alt springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

Uthållighet

 

6

Framme, direkt tillbaka alt går ej fram.

Framme, jobbar mindre än 30 sek.

Jobbar i 30 sek.

Jobbar i 60 sek.

Jobbar i 90 sek, hämtas av föraren.

Social

självsäkerhet

10

Ängslig, osäker, går ej att hantera.

Social osäkerhet i alla situationer.

Social osäkerhet i flera situationer.

Socialt säker i de flesta situationer.

Socialt säker i alla situationer.

Social

nyfikenhet

8

Undviker, skygg.

Överdrivet nyfiken, påträngande.

Neutral, låter sig klappas.

Besvarar när figurant bjuder.

Normalt nyfiken när anledning finns.

Socialt

samspel

8

Svarar ej på lek–inviter.

Svarar svagt på lek & lekinviter – kan avbryta.

Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta.

Svarar på lek & lekinviter.

Inbjuder och spelar med på lek & lek–inviter.

Handlings-förmåga

 

 

10

Försöker inte lösa problemen.

Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer.

Löser uppgifter i de flesta situationer.

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.

Anpassnings-förmåga

 

10

Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer.

Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer.

Anpassar intensitet – men med tids–fördröjning.

Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer.

Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer.

Koncentration

 

 

 

 

 

 

10

Låg grad av koncentration i de flesta situationer (kan utföra ovidkommande handlingar).

 

Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer (kan utföra ovidkommande handling).

 

Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situa–tioner eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2).

 

Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2).

 

Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer.

 

Avreaktion

 

 

 

 

10

Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig.

Tar lång tid för avreaktion i flera situationer.

Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer – alt lång tid i en enstaka situation.

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer.

Avreagerar snabbt i alla situationer.

Minnesbilder

 

 

5

Störs av minnes–bilder, många und–vikande beteenden.

Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden.

Visar minnesbilder, med enstaka und–vikande beteenden.

Visar flera minnes–bilder utan undvik–ande beteenden.

Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.

Rädsla

 

4

Flyr i de flesta test–situationer alt blir passiv.

Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll.

Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver.

Står emot, undan–manöver eller ngn intensitetssänkning.

Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla.

Aggressivitet

 

 

3

Visar kvarstående aggression.

Visar stor aggression.

Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar.

Visar liten aggression.

Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet.

Nyfikenhet

 

 

8

Går inte fram.

Lång tid med hjälp för att gå fram.

Går fram med hjälp.

Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning.

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.

Skott

Avviker från platsen.

Undvikande reak–tioner alt låsningar, kvar på platsen.

Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.

Kontroll vid flera skott.

Ingen reaktion, kontroll första skottet.

 

Kommentar:

 

Jag var lite tveksam till att ställa upp på ett MT, eftersom det innehåller mycket lek och kamp, och det vet jag att Othello inte är intresserad av när

han kommer ut bland folk. Han har inte överdrivet mycket kamplust eller föremålsintresse hemma heller. Men eftersom han snart blir fyra år, så

var detta sista chansen och om jag inte hade ställt upp så skulle jag nog alltid ha spekulerat i hur han skulle ha reagerat på de olika momenten.

 

Mycket riktigt så var han inte alls intresserad av att leka vare sig med mig eller testledaren. Däremot blev jag förvånad när han drog sig undan lite

vid hanteringen. Men han har mycket integritet och vill helst bestämma själv när främmande människor ska ”kladda” på honom.

 

Vid förföljandet av lilla trasan trodde jag inte att han skulle springa efter, han vet att han inte får dra iväg efter saker. Men ack vad jag bedrog mig.

Han sprang fram och nosade och sen var det inte intressant längre. Vid uthålligheten gick han fram till röret och kollade var trasan tagit vägen, men

inte lång stund. Som sagt, föremålsintresset är inte så jättestort.

 

Vid figurraden såg jag inte när de släppte honom, men han hade tydligen stannat framför första ”gubben” och funderat en stund. Men när jag visslade

på honom så kom han allt. Där var jag lite tveksam om han skulle gå eftersom husse stod kvar bland publiken.

 

Vid ”trumgubben” som uppmanar till lek blev han konfunderad, skällde och viftade på svansen med raggen rest. När gubben kom närmare backade

han något, men gick till slut fram och kollade när jag hade gått fram.

 

”Dumpe” var inga problem alls. Han gick direkt fram och kollade och sen var han bortglömd. Vid skramlet gick han också fram och nosade lite på

skyddet framför skramlet, sen strosade han runt lite tills jag gick fram till skramlet, då kom han efter.

 

”Släden” var en läskig sak. Till att börja med stod han framför mig med sträckt koppel och skällde rejält, men ju närmare släden kom, desto mer

backade han. Dock inga flykttendenser. Och med tuffa mattes hjälp hälsade han på den också.

 

Skottet visste jag skulle gå bra, han är totalt oberörd av skott.

 

Vid genomgången kunde jag konstatera att han trots allt fått ihop 297 poäng, mer än jag trodde det skulle bli. Men förargligt nog 3 poäng från god-

kännande… Det känns lite frustrerande att veta att ett enda kryss i en annan ruta hade betytt godkänt, särskilt som en del av rutorna ligger väldigt

nära varandra och ett par av kryssen tycker jag nog ligger lite fel . Hursomhelst tyckte man att han visar bra koncentration (vilket inte var typiskt

för rasen), har lätt för att avreagera och har absolut inga minnesbilder.

 

 

Bilder

(Gert Edbom & Claes Hedberg)

 

 

Moment 2 – Samarbete och konkurrens om föremål,

Moment 3 – Gripande och konkurrens om föremål på 5 och 40 meter

 

Moment 4 – Förföljande och uthållighet

 

Moment 5 – Flockkänsla

 

Moment 6 – Socialt samspel

 

Se ovan

 

Moment 7 - Överraskning

 

Moment 8 - Ljudkänslighet

 

Moment 9 – Släde

 

Moment 10 - Skottprov

 

Tillbaka