MH vid Hammarö BK 2012-10-14

 

(bilder: Heidi Wistrand & Karin Larsson)

 

Achilles resultat =  gult

 

 

1

2

3

4

5

1a KONTAKT

Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontakt­försök.

Överdrivet kontakt­tagande, ex hoppar, gnäller, skäller.

1b KONTAKT

Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med mot­villigt.

Följer med, men är inte enga­gerad i test­ledaren.

Följer med villigt. Engagerar sig i test­ledaren.

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.

1c KONTAKT

Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar, svarar med över­­drivet kontakt­beteende.

 

Kommentar:

 

Achilles gick fram och hälsade på testledaren och följde även med honom. Men på tillbakavägen gjorde han ett ryck, varvid halsbandet

gick sönder. Sen ville han inte bli närmare bekant med testledaren, som avstod från att pressa honom med hanteringen. Vanligtvis är

han väldigt social och öppen med folk, utom när de är alltför ”påstridiga”.

 

                

 

 

 

                     

 

1

2

3

4

5

2a LEK 1

Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar lång­samt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b LEK 1

Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med fram­tänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c LEK 1

Gripande och dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills test­ledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt ruskar – även under den passiva delen – tills test­­ledaren släpper.

 

Kommentar:

 

Med tanke på momentet innan + det ihärdiga regnandet, så förstod jag att han inte skulle ha lust att leka. På hemmaplan är han

annars den mest lekfulla hund jag haft. Han släpar alltid omkring på en leksak och vill att man ska kasta, sparka, kampa. Men inte

just den här dagen…

 

        

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

3a FÖRFÖLJ.

Startar inte/når ej fram till 1 hjul.

Startar, avbryter innan föremålet.

Startar eller springer lång­samt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3a FÖRFÖLJ.

Startar inte/når ej fram till 1 hjul.

Startar, avbryter innan föremålet.

Startar eller springer lång­samt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b GRIPANDE

Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram.

Griper inte, nosar på före­målet.

Griper tveksamt eller med tids­fördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller före­målet i minst 3 sek.

3b GRIPANDE

Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram.

Griper inte, nosar på före­målet.

Griper tveksamt eller med tids­fördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller före­målet i minst 3 sek.

 

Kommentar:

 

Achilles var jättetaggad och drog iväg med racerfart ända fram till den blöta, äckliga pälstrasan (som han givetvis inte ville ta i). Andra

gången visste han vad det var, så då struntade han i att springa fram. Tyvärr inga bilder på momentet.

 

                     

 

 

 

1

2

3

4

5

4 AKTIVITET

Är ouppmärk­sam, ointres­serad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar.

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt oro under hela momentet.

 

Kommentar:

 

Som väntat lite pip och traskande runt mina fötter – MÅSTE vi verkligen stå stilla här? Han avskyr verkligen att stå stilla när han är i

koppel. Är han lös så sysselsätter han sig själv. Inga bilder här heller.

 

                     

 

 

 

1

2

3

4

5

5a AVST.LEK

Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intres­serad. Vill iväg, upprepade start­försök.

5b AVST.LEK

Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

 

 

 

Visar enstaka (1-2) hotbete­enden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hot­beteenden under momentets första del.

Visar flera hot­beteenden under momentets första och andra del.

5c AVST.LEK

Nyfikenhet

Går inte fram till figuranten.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuran­ten.

Går fram till figuranten med låg kropps­ställning och/ eller med tids­fördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5d AVST.LEK

Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

5e AVST.LEK

Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

 

Kommentar:

 

Mycket intresserad av figuranten (stod på bakbenen). Skällde rejält, men sen inte tuff nog att gå ända fram och ta kontakt. Och ville

självklart inte leka med den konstiga personen.

 

        

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6a ÖVERRASKN.

Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undan­manöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b ÖVERRASKN.

Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hot­beteenden under längre tid.

Visar flera hot­beteenden och någon attack.

Visar hot­beteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c ÖVERRASKN.

Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d ÖVERRASKN.

Kvarstående rädsla

Ingen tempo­förändring eller undanmanöver.

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempo­växling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempo­växling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e ÖVERRASKN.

Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter­hand.

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager.

 

Kommentar:

 

Gjorde en kort rusning runt trädet och gick sen nästan ända fram (se bild), men ändrade sig och gick runt och nosade istället. Kom fram

och nosade först när jag satt och lockade på honom.

 

      

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

7a LJUDKÄNSL.

Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undan­manöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b LJUDKÄNSL.

Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.

7c LJUDKÄNSL.

Kvarstående rädsla

Ingen tempo­förändring eller undanmanöver.

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempo­växling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempo­växling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d LJUDKÄNSL.

Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter­hand.

Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager.

   

Kommentar:

 

Reagerade inte särskilt mycket på skramlet, men ändå tog det en stund för honom att gå ända fram.

 

                     

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

8a SPÖKEN

Hot/agg.

Visar inga hot­beteenden.

Visar enstaka hot­beteenden.

Visar flera hot­beteenden under längre tid.

Visar flera hot­beteenden och någon attack.

Visar hot­beteenden och flera attacker.

8b SPÖKEN

Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/engagerar sig inte.

Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex halva sträckan båda spökena alt ett spöke hela sträckan.

Kontrollerar och/ eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena under hela momentet.

8c SPÖKEN

Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

 

 

 

Uppehåller sig i huvudsak fram­för eller bredvid föraren. Någon avstånds­reglering.

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt flyr.

8d SPÖKEN

Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvud­bonad. Går inte fram inom tid.

Går fram till fig. när föraren talar med figuranten och lockar på hunden.

Går fram till figuranten när föraren står bredvid.

Går fram till figuranten när föraren gått halva avståndet.

Går fram till figuranten utan hjälp.

8e SPÖKEN

Kontakttagande med figurant i spökdräkt

Avvisar eller undviker kontakt­försök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från figuranten utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten.

Intensivt kontakt­tagande mot figuranten. Kan ex hoppa och gnälla.

 

Kommentar:

 

Stod oväntat länge kvar framför mig med stel kropp och raggen rest (skällande). Till slut ställde han sig vid sidan av mig. Hade även

här svårt att ända fram till ”spöket”.

 

    

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

9a LEK 2

Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar lång­samt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b LEK 2

Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med fram­tänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10 SKOTT

 

Visar ingen berörd­het. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men åter­går till lek/ passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd. Alt vill lämna platsen, försöker fly. Alt föraren avstår skott.

   

Kommentar:

 

Inte heller nu hade han lust att leka, så vi fick springa runt istället. Ingen reaktion på skotten. När vi skulle stå passiva, blev han

intresserad av skytten, som han skymtade i skogen, däravsurikatställningen”. Däremot var han totalt oberörd av skotten,

vilket bekräftades av att han började hoppa, studsa och leka när momentet var slut.

 

                              

 

Slutlig kommentar:

 

Förutom hanteringen och leken gick det ungefär som jag hade förväntat mig. Även om han reagerade på vissa moment, så hade

han släppt det innan nästa moment började. Han har väldigt lätt att avreagera och bär inte med sig några rädslor. Däremot hade

jag trott att han snabbare skulle ta sig fram på avståndsleken, dumpe, skramlet och spökena där hans otroliga nyfikenhet brukar

vara till hjälp. Men han är ju bara drygt året och det är så mycket som händer i både kroppen & knoppen i den här åldern. Därför

hade jag egentligen planerat att göra MH till våren, men p g a ett återbud så blev det nu istället.